Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 21.05.2024


Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   

Pracownicy UMT


Maciej Krużewski
Radny Miasta Torunia

kruzewski_maciej_2015_01.jpgUrodzony w Toruniu, absolwent UMK (studia magisterskie) i Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie (studia podyplomowe).

Ekspert w zakresie programowania strategicznego, planowania przestrzennego, zarządzania i finansowania (fundusze UE) projektów infrastrukturalnych i gospodarczych, rozwoju przedsiębiorstw i klastrów innowacyjnych.

Obecnie zajmuje się wspieraniem przedsiębiorstw technologicznych i transferem nauki do gospodarki. W latach 1995-1998 – koordynator biura festiwalowego CAMERIMAGE. W 1999 roku szef pilotażu dziennikarskiego podczas wizyty papieża Jana Pawła II w Toruniu.

Bezpartyjny.
funkcja: Radny Miasta Torunia
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
e-mail: m.kruzewski@um.torun.pl

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A