Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Piątek, 19.07.2024


Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   

Kluby radnych


Krystyna Żejmo-Wysocka
Radna Miasta Torunia

zejmo-wysocka_krystyna_2018_01.jpgUrodzona w Olsztynie, szkołę średnią kończyła w Lidzbarku Warmińskim, mieszka w Toruniu od 1973r.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła także studia podyplomowe z zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz liczne kursy i szkolenia dotyczące zarzadzania zasobami ludzkimi, pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ma 34-letni staż pracy zawodowej, w tym w samorządzie od 1993 r. (Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Miasta Torunia i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia, którego była dyrektorem przez ponad 7 lat - do 30 czerwca 2011 r.) Obecnie jest Dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Marszałkowskim. Zajmuje się polityką społeczną (w tym sprawami rodziny, osób niepełnosprawnych, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie), rynkiem pracy, ekonomią społeczną i wdrażaniem środków EFS. Nadzoruje pracę Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej I Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego. Jest drugą kadencję członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, członkiem Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, gdzie reprezentuje stronę samorządową i Przewodniczącą Wojewódzkiej Rady Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa. Odznaczona przez Prezydenta RP brązowym krzyżem zasługi.

Jest mężatką, mąż Jarosław jest emerytowanym nauczycielem i trenerem pływania. Ma dwoje dorosłych dzieci (córka Berenika i syn Jędrzej) i dwoje wnuków w wieku przedszkolnym. W wolnych chwilach jeździ na rowerze i spaceruje z psem.
funkcja: Radna Miasta Torunia
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
e-mail: k.zejmo-wysocka@um.torun.pl

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A