Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 21.05.2024


Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   

Pracownicy UMT


Michał Jakubaszek
Radny Miasta Torunia

jakubaszek_michal_2014_01.jpgUrodził się 16 września 1981 roku w Toruniu i tutaj ukończył Szkołę Podstawową nr 30 oraz III Liceum Ogólnokształcące na Skarpie. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Jako stypendysta studiował również prawo w Niemczech na Universität Rostock. W 2007 roku rozpoczął aplikację adwokacką i pracę w kancelarii, a od 2012 roku wykonuje wolny zawód adwokata.

W szkole średniej, aktywnie działając w harcerstwie, zdobył stopień instruktora. Na studiach angażował się w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, Lidze Republikańskiej oraz Klubie Maratońskim UMK, trenował pływanie i triathlon. W tym czasie, wstępując również do Prawa i Sprawiedliwości, pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Forum Młodych PiS w Toruniu, członka Zarządu Krajowego FM PiS i jako asystent poselski społecznie udzielał porad prawnych. Michał Jakubaszek jest również absolwentem XX Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

Reprezentuje mieszkańców osiedli: Skarpa, Kaszczorek, Podgórz, Stawki, Rudak, Czerniewice. Po raz pierwszy został wybrany do Rady Miasta Torunia w 2010 roku. W tym czasie podejmował szereg działań i inicjatyw. m.in. pracował nad przygotowaniem budżetu partycypacyjnego, propagowaniem idei Rad Okręgów i wprowadzeniem konsultacji społecznych. Z jego inicjatywy wprowadzono także zwolnienia od podatku od nowobudowanych nieruchomości.

Doprowadził m.in. do wprowadzenia zakazu wjazdu samochodów ciężarowych do Torunia w godzinach szczytu komunikacyjnego, do rewitalizacji parku i miasteczka rowerowego na Skarpie, przebudowy ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Łódzkiej i ul. Włocławskiej, ul. Turystycznej oraz ul. Wiślanej z tunelem. Inicjował i wspierał utworzenie oraz remont nowej siedziby dla toruńskich harcerzy, rozbudowę SP nr 14 i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Ligi Polskiej, a także remont kapitalny SP nr 27.

Radny Michał Jakubaszek podejmował szereg interwencji, zapytań oraz wniosków, stając zawsze po stronie mieszkańców Torunia. Pracował również w Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Gazeta Pomorska wyróżniła Michała Jakubaszka, jako radnego „na piątkę”. Został odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem za zasługi dla ZHP oraz odznaką Przyjaciel Dziecka TPD.

W wyborach samorządowych w 2014 roku uzyskał 2129 głosów, a w 2018 roku 3560 głosów, po raz drugi z rzędu osiągając najlepszy wynik spośród wszystkich kandydatów do Rady Miasta w okręgu nr 1.

Regularnie odbywa dyżury radnego w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca przy ul. Jagiellońskiej 25A/5 w Toruniu po uprzednim uzgodnieniu godziny dyżuru po nr tel. 795 991 889. Spotyka się z mieszkańcami również w innych częściach miasta. Zajmuje się przede wszystkim sprawami bezpieczeństwa, budżetu miasta, polityką społeczną i wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości.

Jest żonaty - żona Anna jest nauczycielką i pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi.

Kontakt: tel. kom.: 795 991 889; e-mail: m.jakubaszek@wp.pl


funkcja: Radny Miasta Torunia
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
telefon: 795 991 889
e-mail: m.jakubaszek@um.torun.pl

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A