Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 26.05.2024


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
8 września 2022, o godzinie 13:30, Straż Miejska w Toruniu
  1. Sprawy organizacyjne:
  2. a. stwierdzenie quorum, b. przyjęcie porządku posiedzenia, c. przyjęcie protokołu.
  3. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał przed 46. Sesją Rady Miasta Torunia.
  4. Informacja o funkcjonowaniu Straży Miejskiej w Toruniu – zapoznanie się z funkcjonowaniem jednostki, zwłaszcza pod kątem działań proekologicznych.
  5. Korespondencja.
  6. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A