Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 26.05.2024


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Gospodarki Komunalnej
19 lipca 2022, o godzinie 15:00, w trybie zdalnym
 1. Sprawy organizacyjne: stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku posiedzenia, przyjęcie protokołu.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia udziałów Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w celu ich umorzenia - DRUK NR 1178.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych do oczyszczalni Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. - DRUK NR 1183.
 4. Zaopiniowanie wniosków.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę Miasta Toruń w drodze darowizny nieruchomości położonych w Toruniu przy ulicach: Wilama Horzycy, Konstytucji 3 Maja (droga dojazdowa), (…) - DRUK NR 1162.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, położonej przy ul. Szosa Bydgoska 28 w Toruniu - DRUK NR 1174.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, położonej w Toruniu przy ul. Zimowej 67-69 - DRUK NR 1126.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu przy ul. Podgórskiej 36, 38 i ul. gen. Józefa Dwernickiego 3A, 3B, 3, 5, 7 oraz drogi dojazdowej - DRUK NR 1130.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu przy ul. Włocławskiej 103 i Łódzkiej 148 - DRUK NR 1170.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, położonych w Toruniu przy ul. Poznańskiej 201-211 i ul. Projektowanej CLXVII 2-2A - DRUK NR 1164.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, położonej w Toruniu przy ul. Jana Heweliusza 9-11 i ul. Edmunda Halleya 2-10 - DRUK NR 1125.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu - DRUK NR 1181.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 12 lat, nieruchomości położonej w Toruniu przy M. Skłodowskiej – Curie dla Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ARKADIA - DRUK NR 1179.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych (…) - DRUK NR 1047.
 15. Korespondencja.
 16. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A