Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 26.05.2024


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Zdrowia i Rodziny
18 lipca 2022, o godzinie 13:30, w trybie zdalnym
  1. Sprawy organizacyjne: stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku, przyjęcie protokołu.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika - DRUK NR 1033.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki - DRUK NR 1034.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Miejskiej Przychodni Specjalistycznej - DRUK NR 1035.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Toruniu - DRUK NR 1167.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usług społecznych w Gminie Miasta Toruń” - DRUK NR 1182.
  7. Korespondencja.
  8. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A