Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 26.05.2024


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Rozwoju Miasta
20 lipca 2022, o godzinie 13:30, sala nr 32 Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8
  1. Sprawy organizacyjne: stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku posiedzenia, przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii o projekcie Audytu krajobrazowego województwa kujawsko-pomorskiego – DRUK NR 1185.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Ciekawej i Gminnej w Toruniu - DRUK NR 1177.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla placu Teatralnego w Toruniu – DRUK NR 1161.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Wielki Rów i Koniuchy w Toruniu – DRUK NR 1124.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usług społecznych w Gminie Miasta Toruń” - DRUK NR 1182.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika - DRUK NR 1033.
  8. Kierunki rozwoju gospodarczego Torunia oraz realizacja Programu Wspierania Przedsiębiorczości.
  9. Korespondencja.
  10. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A