Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 26.05.2024


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Budżetu
21 lipca 2022, o godzinie 9:00, sala nr 33 Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8
  1. Sprawy organizacyjne: stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku posiedzenia, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika - DRUK NR 1033.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki - DRUK NR 1034.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Miejskiej Przychodni Specjalistycznej - DRUK NR 1035.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na 2022 – 2050 – DRUK NR 1171.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2022 – DRUK NR 1172.
  7. Korespondencja.
  8. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A