Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 26.05.2024


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
14 lipca 2022, o godzinie 13:30, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
  1. Sprawy organizacyjne:
  2. a. stwierdzenie quorum, b. przyjęcie porządku posiedzenia, c. przyjęcie protokołu.
  3. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał przed 45. Sesją Rady Miasta Torunia.
  4. Informacja o funkcjonowaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu zapoznanie się z funkcjonowaniem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 przy ul. Olsztyńskiej 6 w Toruniu wraz z funkcjonowaniem Specjalistycznej Grupy Sonarowej „Toruń”.
  5. Korespondencja.
  6. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A