Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 26.05.2024


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Kultury, Turystyki i Promocji
21 czerwca 2022, o godzinie 16:30, w trybie zdalnym
  1. Proponowany porządek posiedzenia:
  2. Sprawy organizacyjne: a. stwierdzenie quorum b. przyjęcie porządku.
  3. Rozpatrzenie nazewniczych projektów uchwał Komisji Kultury, Turystyki i Promocji wg Druków o numerach: 1148, 1149, 1150, 1151, 1152.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Korespondencja.
  6. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A