Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 26.05.2024


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Rewizyjna
22 czerwca 2022, o godzinie 8:30, sala nr 32 Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8
  1. Sprawy organizacyjne: stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku posiedzenia, przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  2. Informacja o stanie toczących się czynności kontrolnych w zakresie naruszeń ochrony środowiska dotyczących terenu NATURA 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003.
  3. Rozszerzenie planu pracy Komisji na 2022 r.
  4. Korespondencja.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Sprawy bieżące.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A