Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 26.05.2024


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Rozwoju Miasta
8 czerwca 2022, o godzinie 13:30, sala nr 33 Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8
  1. Sprawy organizacyjne: stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku posiedzenia, przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy miasta Toruń za 2021 rok w zakresie dotyczącym Komisji Rozwoju Miasta.
  3. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Torunia za 2021 rok w zakresie dotyczącym Komisji Rozwoju Miasta.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ronda dr. Tadeusza Ładniaka i ulicy Fortecznej w Toruniu – DRUK NR 1132.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Wielki Rów i Koniuchy w Toruniu – DRUK NR 1124
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego Miasta Torunia „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – DRUK NR 1108.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasta Toruń na lata 2022–2024 – DRUK NR 1145.
  8. Korespondencja.
  9. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A