Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 26.05.2024


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Zdrowia i Rodziny
6 czerwca 2022, o godzinie 13:30, w trybie zdalnym
  1. Sprawy organizacyjne: a. stwierdzenie quorum, b. przyjęcie porządku, c. przyjęcie protokołu.
  2. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy miasta Toruń za rok 2021 w zakresie kompetencji Komisji Zdrowia i Rodziny.
  3. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2021 w zakresie kompetencji Komisji Zdrowia i Rodziny.
  4. Rozpatrzenie ewentualnych projektów uchwał przed 43. sesją zaplanowaną na 9 czerwca.
  5. Korespondencja.
  6. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A