Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 21.05.2024


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

35 sesja Rady Miasta Torunia
21 października 2021, o godzinie 10:00,
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 34. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Inżynierskiej, Rolniczej i Traktorowej w Toruniu – DRUK NR 962 - I i II CZYTANIE.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Torunia na lata 2021-2027 - DRUK NR 887.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu - DRUK NR 779.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2021 r. – DRUK NR 969.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020– 2023” - DRUK NR 968.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Toruń lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy – DRUK NR 934.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Jasia i Małgosi 21, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 921.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości – DRUK NR 955.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - DRUK NR 940 – II CZYTANIE.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - DRUK NR 939 (z autopoprawką) – II CZYTANIE.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2021-2050 - DRUK NR 960.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2021 – DRUK NR 961 – I i II CZYTANIE.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Provitel sp. z o. o. w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry - DRUK NR 964.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Arminotto sp. z o. o. w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry - DRUK NR 965.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Medella SA w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry - DRUK NR 966.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Arminotto sp. z o. o. w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry - DRUK NR 967.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe SA w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry - DRUK NR 973.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 19 sierpnia 2021r. - DRUK NR 975.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 sierpnia 2021 r. na Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu - DRUK NR 976.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 września 2021 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Toruniu - DRUK NR 977.
 26. Wnioski radnych.
 27. Informacje: Przewodniczącego, Prezydenta, inne.
 28. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A