Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 16.04.2024

Liczba wejść na stronę: 12462507
Rejestr zmian


9 stycznia 2024
Data wytworzenia informacji: 9 stycznia 2024
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Data wytworzenia informacji: 9 stycznia 2024
Redaktor: Paweł Piotrowicz

8 stycznia 2024
Data wytworzenia informacji: 8 stycznia 2024
Redaktor: Paweł Piotrowicz
1-3 

archiwum
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A