Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 16.04.2024

Liczba wejść na stronę: 12462499
Rejestr zmian


22 maja 2023
Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Obwieszczenie RMT 29/2020
Data wytworzenia informacji: 22 maja 2023
Redaktor: Beata Czerwonka

Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Obwieszczenie RMT 39/2020
Data wytworzenia informacji: 22 maja 2023
Redaktor: Beata Czerwonka

Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Obwieszczenie RMT 39/2020
Data wytworzenia informacji: 22 maja 2023
Redaktor: Beata Czerwonka

18 maja 2023
Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Obwieszczenie RMT 67/2021
Data wytworzenia informacji: 18 maja 2023
Redaktor: Beata Czerwonka

Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Obwieszczenie RMT 81/2022
Data wytworzenia informacji: 18 maja 2023
Redaktor: Beata Czerwonka

Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Obwieszczenie RMT 81/2022
Data wytworzenia informacji: 18 maja 2023
Redaktor: Beata Czerwonka

Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Obwieszczenie RMT 81/2022
Data wytworzenia informacji: 18 maja 2023
Redaktor: Beata Czerwonka
1-7 

archiwum
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A