Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 13.04.2024

Liczba wejść na stronę: 12458977
Rejestr zmian


27 października 2022
Data wytworzenia informacji: 27 października 2022
Redaktor: Paweł Piotrowicz

26 października 2022
Działanie: Zmiana informacji o ofercie inwestycyjnej
Data wytworzenia informacji: 26 października 2022
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Zmiana informacji o ofercie inwestycyjnej
Data wytworzenia informacji: 26 października 2022
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Zmiana informacji o ofercie
Data wytworzenia informacji: 26 października 2022
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Zmiana informacji o ofercie
Data wytworzenia informacji: 26 października 2022
Redaktor: Paweł Piotrowicz

25 października 2022
Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Uchwała RMT 362/1993
Data wytworzenia informacji: 25 października 2022

Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Uchwała RMT 362/1993
Wytwórca informacji: RMT
Data wytworzenia informacji: 25 października 2022
Redaktor: Beata Czerwonka

24 października 2022
Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Obwieszczenie RMT 62/2017
Data wytworzenia informacji: 24 października 2022
Redaktor: Beata Czerwonka

Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Obwieszczenie RMT 38/2020
Data wytworzenia informacji: 24 października 2022
Redaktor: Beata Czerwonka

Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Obwieszczenie RMT 86/2022
Data wytworzenia informacji: 24 października 2022
Redaktor: Beata Czerwonka

Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Obwieszczenie RMT 85/2022
Data wytworzenia informacji: 24 października 2022
Redaktor: Beata Czerwonka

Data wytworzenia informacji: 24 października 2022
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Data wytworzenia informacji: 24 października 2022
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Data wytworzenia informacji: 24 października 2022
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Data wytworzenia informacji: 24 października 2022
Redaktor: Paweł Piotrowicz
1-15 16-30 31-34 

archiwum
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A