Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 13.04.2024

Liczba wejść na stronę: 12458993
Rejestr zmian


29 lipca 2016
Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Zamówienia poza ustawą PZP 262/2016
Data wytworzenia informacji: 29 lipca 2016
Redaktor: Halina Pomianowska

Działanie: Dodanie nowego dokumentu
Uwagi: Zamówienia poza ustawą PZP 262/2016
Data wytworzenia informacji: 29 lipca 2016
Redaktor: Halina Pomianowska

Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Zarządzenie PMT 237/2016
Data wytworzenia informacji: 29 lipca 2016
Redaktor: Ewa Zoch

Działanie: Dodanie nowego dokumentu
Uwagi: Zarządzenie PMT 237/2016
Data wytworzenia informacji: 29 lipca 2016
Redaktor: Ewa Zoch

Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Zarządzenie PMT 235/2016
Data wytworzenia informacji: 29 lipca 2016
Redaktor: Ewa Zoch

Działanie: Dodanie nowego dokumentu
Uwagi: Zarządzenie PMT 235/2016
Data wytworzenia informacji: 29 lipca 2016
Redaktor: Ewa Zoch

Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Zarządzenie PMT 236/2016
Data wytworzenia informacji: 29 lipca 2016
Redaktor: Ewa Zoch

Działanie: Dodanie nowego dokumentu
Uwagi: Zarządzenie PMT 236/2016
Data wytworzenia informacji: 29 lipca 2016
Redaktor: Ewa Zoch

Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Zarządzenie PMT 238/2016
Data wytworzenia informacji: 29 lipca 2016
Redaktor: Ewa Zoch

Działanie: Dodanie nowego dokumentu
Uwagi: Zarządzenie PMT 238/2016
Data wytworzenia informacji: 29 lipca 2016
Redaktor: Ewa Zoch

Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Zarządzenie PMT 239/2016
Data wytworzenia informacji: 29 lipca 2016
Redaktor: Ewa Zoch

Działanie: Dodanie nowego dokumentu
Uwagi: Zarządzenie PMT 239/2016
Data wytworzenia informacji: 29 lipca 2016
Redaktor: Ewa Zoch

Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Zarządzenie PMT 234/2016
Data wytworzenia informacji: 29 lipca 2016
Redaktor: Ewa Zoch

Działanie: Dodanie nowego dokumentu
Uwagi: Zarządzenie PMT 234/2016
Data wytworzenia informacji: 29 lipca 2016
Redaktor: Ewa Zoch

Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Zarządzenie PMT 240/2016
Data wytworzenia informacji: 29 lipca 2016
Redaktor: Ewa Zoch
1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 >>>

archiwum
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A