Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 16.04.2024

Liczba wejść na stronę: 12462569
Rejestr zmian


30 sierpnia 2014
Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Informacje o środowisku -977/2014
Data wytworzenia informacji: 30 sierpnia 2014
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Informacje o środowisku -977/2014
Wytwórca informacji: Anna Stasiak
Data wytworzenia informacji: 30 sierpnia 2014
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Dodanie nowego dokumentu
Uwagi: Informacje o środowisku -977/2014
Data wytworzenia informacji: 30 sierpnia 2014
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Inne dokumenty -987/2014
Wytwórca informacji: Paulina Wenderlich
Data wytworzenia informacji: 30 sierpnia 2014
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Dodanie nowego dokumentu
Uwagi: Inne dokumenty -987/2014
Data wytworzenia informacji: 30 sierpnia 2014
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Inne dokumenty -988/2014
Wytwórca informacji: Paulina Wenderlich
Data wytworzenia informacji: 30 sierpnia 2014
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Dodanie nowego dokumentu
Uwagi: Inne dokumenty -988/2014
Data wytworzenia informacji: 30 sierpnia 2014
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Inne dokumenty -989/2014
Data wytworzenia informacji: 30 sierpnia 2014
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Inne dokumenty -989/2014
Wytwórca informacji: Izabela Rosiak
Data wytworzenia informacji: 30 sierpnia 2014
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Dodanie nowego dokumentu
Uwagi: Inne dokumenty -989/2014
Data wytworzenia informacji: 30 sierpnia 2014
Redaktor: Paweł Piotrowicz

29 sierpnia 2014
Działanie: BudÂżet Torunia - zmiana treĹ“ci
Data wytworzenia informacji: 29 sierpnia 2014
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Sprawozdania -997/2014, I półrocze 2014
Data wytworzenia informacji: 29 sierpnia 2014
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Dodanie nowego dokumentu
Uwagi: Sprawozdania -997/2014
Data wytworzenia informacji: 29 sierpnia 2014
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Sprawozdania z wykonania budÂżetu - zmiana treĹ“ci
Data wytworzenia informacji: 29 sierpnia 2014
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Sprawozdania z wykonania budÂżetu - zmiana treĹ“ci
Data wytworzenia informacji: 29 sierpnia 2014
Redaktor: Paweł Piotrowicz
1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 >>>

archiwum
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A