Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 16.04.2024

Liczba wejść na stronę: 12462579
Rejestr zmian


30 listopada 2005
Działanie: Dodanie ogÂłoszenia PMT
Uwagi: MPU, ekofizjografia dla studium uwarunkowań
Wytwórca informacji: MPU
Data wytworzenia informacji: 30 listopada 2005
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Dodanie nowego przetargu
Uwagi: WŚiZ/Lasy/05
Wytwórca informacji: Janusz Majewski
Data wytworzenia informacji: 30 listopada 2005
Redaktor: Janusz Majewski

Działanie: Dodanie ogÂłoszenia PMT
Uwagi: Pozwolenie wodnoprawne, Podgórz
Wytwórca informacji: Wydz. Środ. i Zieleni
Data wytworzenia informacji: 30 listopada 2005
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Edycja przetargu gminnego
Data wytworzenia informacji: 30 listopada 2005
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Edycja przetargu gminnego
Data wytworzenia informacji: 30 listopada 2005
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Edycja przetargu gminnego
Data wytworzenia informacji: 30 listopada 2005
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Dodanie przetargu gminnego
Uwagi: ZGM, wymiana drzwi wejściowych
Data wytworzenia informacji: 30 listopada 2005
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Dodanie ogÂłoszenia PMT
Uwagi: ogł o pracy w Wydziale Organizacyjnym UMT
Wytwórca informacji: Wydz. Org.
Data wytworzenia informacji: 30 listopada 2005
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Zarządzenie PMT 407/2005
Data wytworzenia informacji: 30 listopada 2005
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Dodanie nowego dokumentu
Uwagi: Zarządzenie PMT 407/2005
Data wytworzenia informacji: 30 listopada 2005
Redaktor: Paweł Piotrowicz

29 listopada 2005
Działanie: Dodanie ogÂłoszenia PMT
Wytwórca informacji: Jadwiga Kwiatkowska
Data wytworzenia informacji: 29 listopada 2005
Redaktor: Joanna Antonowicz-Cymerska

Działanie: Zmiana informacji o ofercie inwestycyjnej
Data wytworzenia informacji: 29 listopada 2005
Redaktor: Joanna Bach

Działanie: Zmiana informacji o ofercie
Data wytworzenia informacji: 29 listopada 2005
Redaktor: Joanna Bach

Działanie: Zmiana informacji o ofercie inwestycyjnej
Data wytworzenia informacji: 29 listopada 2005
Redaktor: Joanna Bach

Działanie: Zmiana informacji o ofercie inwestycyjnej
Data wytworzenia informacji: 29 listopada 2005
Redaktor: Joanna Bach
1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 >>>

archiwum
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A