Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 13.04.2024

Liczba wejść na stronę: 12458945
Rejestr zmian


29 kwietnia 2005
Działanie: Dodanie ogÂłoszenia PMT
Wytwórca informacji: Renata Matuszewska
Data wytworzenia informacji: 29 kwietnia 2005
Redaktor: Joanna Antonowicz-Cymerska

Działanie: Dodanie przetargu gminnego
Uwagi: ZGM, windykacja wierzytelności
Wytwórca informacji: ZGM
Data wytworzenia informacji: 29 kwietnia 2005
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Dodanie nowego dyÂżuru
Uwagi: inf. o spotkaniu RO Nr 12
Wytwórca informacji: Beata Czerwonka
Data wytworzenia informacji: 29 kwietnia 2005
Redaktor: Beata Czerwonka

Działanie: Dodanie nowego dyÂżuru
Uwagi: inf. o spotkaniu RO Nr 12
Wytwórca informacji: Beata Czerwonka
Data wytworzenia informacji: 29 kwietnia 2005
Redaktor: Beata Czerwonka

Działanie: Zmiana informacji o spotkaniu
Uwagi: wprow. protokółu 43 sesji
Wytwórca informacji: Beata Czerwonka
Data wytworzenia informacji: 29 kwietnia 2005
Redaktor: Beata Czerwonka

Działanie: Zmiana informacji o spotkaniu
Uwagi: wprow. wyników głosowania 44 sesji
Wytwórca informacji: Beata Czerwonka
Data wytworzenia informacji: 29 kwietnia 2005
Redaktor: Beata Czerwonka

28 kwietnia 2005
Działanie: Dodanie ogÂłoszenia PMT
Wytwórca informacji: Piotr Cyrek
Data wytworzenia informacji: 28 kwietnia 2005
Redaktor: Joanna Antonowicz-Cymerska

Działanie: Dodanie ogÂłoszenia PMT
Wytwórca informacji: Bożena Luntkowska
Data wytworzenia informacji: 28 kwietnia 2005
Redaktor: Bożena Luntkowska

Działanie: Dodanie ogÂłoszenia PMT
Wytwórca informacji: Bożena Luntkowska
Data wytworzenia informacji: 28 kwietnia 2005
Redaktor: Bożena Luntkowska

Działanie: Dodanie przetargu gminnego
Uwagi: MOPR, wypoczynek letni dla dzieci z rodzin zagrożonych...
Wytwórca informacji: MOPR, Halina Lewandowska
Data wytworzenia informacji: 28 kwietnia 2005
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Edycja przetargu gminnego
Data wytworzenia informacji: 28 kwietnia 2005
Redaktor: Paweł Piotrowicz

27 kwietnia 2005
Działanie: Dodanie ogÂłoszenia PMT
Wytwórca informacji: Bożena Luntkowska
Data wytworzenia informacji: 27 kwietnia 2005
Redaktor: Bożena Luntkowska

Działanie: Dodanie nowego przetargu
Uwagi: modernizacja, Baj Pomorski
Wytwórca informacji: J. Pawlak
Data wytworzenia informacji: 27 kwietnia 2005
Redaktor: Irena Plucińska

Działanie: Dodanie ogÂłoszenia PMT
Uwagi: 2 koncesje na alkohol do rozdysponowania
Wytwórca informacji: WEiR
Data wytworzenia informacji: 27 kwietnia 2005
Redaktor: Paweł Piotrowicz

26 kwietnia 2005
Działanie: Zmiana informacji o ofercie
Data wytworzenia informacji: 26 kwietnia 2005
Redaktor: Joanna Bach
1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 >>>

archiwum
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A