Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 16.04.2024

Liczba wejść na stronę: 12462577
Rejestr zmian


31 października 2003
Działanie: Zmiana informacji o partii / ugrupowaniu / klubie radnych
Uwagi: inf. o władzach klubu SLD-UP
Wytwórca informacji: Beata Czerwonka
Data wytworzenia informacji: 31 października 2003
Redaktor: Beata Czerwonka

Działanie: Zmiana informacji o osobie
Uwagi: zmiana przynależności klubowej radnego
Wytwórca informacji: Beata Czerwonka
Data wytworzenia informacji: 31 października 2003
Redaktor: Beata Czerwonka

Działanie: Zmiana informacji o osobie
Uwagi: zmiana przynależności klubowej radnej
Wytwórca informacji: Beata Czerwonka
Data wytworzenia informacji: 31 października 2003
Redaktor: Beata Czerwonka

Działanie: Zmiana informacji o osobie
Uwagi: zmiana przynależności klubowej radnego
Wytwórca informacji: Beata Czerwonka
Data wytworzenia informacji: 31 października 2003
Redaktor: Beata Czerwonka

Działanie: Zmiana informacji o osobie
Uwagi: zmiana przynależności klubowej radnego
Wytwórca informacji: Beata Czerwonka
Data wytworzenia informacji: 31 października 2003
Redaktor: Beata Czerwonka

Działanie: Dodanie nowej partii / ugrupowania / klubu radnych
Uwagi: wprow. Klubu Radnych SLD-UP
Wytwórca informacji: Beata Czerwonka
Data wytworzenia informacji: 31 października 2003
Redaktor: Beata Czerwonka

Działanie: Zmiana informacji o ofercie inwestycyjnej
Data wytworzenia informacji: 31 października 2003
Redaktor: Joanna Bach

Działanie: Zmiana informacji o ofercie inwestycyjnej
Data wytworzenia informacji: 31 października 2003
Redaktor: Joanna Bach

Działanie: Zmiana informacji o ofercie inwestycyjnej
Data wytworzenia informacji: 31 października 2003
Redaktor: Joanna Bach

Działanie: Zmiana informacji o ofercie
Data wytworzenia informacji: 31 października 2003
Redaktor: Joanna Bach

Działanie: Zmiana informacji o ofercie
Data wytworzenia informacji: 31 października 2003
Redaktor: Joanna Bach

Działanie: Zmiana informacji o ofercie
Data wytworzenia informacji: 31 października 2003
Redaktor: Joanna Bach

Działanie: Zmiana informacji o ofercie inwestycyjnej
Data wytworzenia informacji: 31 października 2003
Redaktor: Joanna Bach

Działanie: Zmiana informacji o ofercie
Uwagi: zmieniono status na \"sprzedana\"
Data wytworzenia informacji: 31 października 2003
Redaktor: Joanna Bach

Działanie: Zmiana informacji o ofercie
Data wytworzenia informacji: 31 października 2003
Redaktor: Joanna Bach
1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 >>>

archiwum
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A