Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 16.04.2024

Liczba wejść na stronę: 12462543
Rejestr zmian


30 września 2003
Działanie: Zmiana informacji o spotkaniu
Uwagi: porządek posiedzenia KWRiPM
Wytwórca informacji: Beata Czerwonka
Data wytworzenia informacji: 30 września 2003
Redaktor: Beata Czerwonka

Działanie: Dodanie nowego spotkania
Uwagi: inf. o spotkaniu KWRiPM
Wytwórca informacji: Beata Czerwonka
Data wytworzenia informacji: 30 września 2003
Redaktor: Beata Czerwonka

Działanie: Zmiana informacji o spotkaniu
Uwagi: porządek posiedzenia KPiPP
Wytwórca informacji: Beata Czerwonka
Data wytworzenia informacji: 30 września 2003
Redaktor: Beata Czerwonka

Działanie: Dodanie nowego spotkania
Uwagi: inf. o posiedzeniu KPiPP
Wytwórca informacji: Beata Czerwonka
Data wytworzenia informacji: 30 września 2003
Redaktor: Beata Czerwonka

Działanie: Zmiana informacji o przetargu
Data wytworzenia informacji: 30 września 2003
Redaktor: Irena Plucińska

Działanie: Zmiana informacji o przetargu
Data wytworzenia informacji: 30 września 2003
Redaktor: Irena Plucińska

Działanie: Zmiana informacji o spotkaniu
Uwagi: informacja o porządku posiedzenia KGKiOŚ
Wytwórca informacji: Marek Wiliński
Data wytworzenia informacji: 30 września 2003
Redaktor: Marek Wiliński

Działanie: Dodanie nowego spotkania
Uwagi: informacja o terminie posiedzenie KGKiOŚ
Wytwórca informacji: Mare Wiliński
Data wytworzenia informacji: 30 września 2003
Redaktor: Marek Wiliński

Działanie: Zmiana informacji o osobie
Data wytworzenia informacji: 30 września 2003
Redaktor: Paweł Piotrowicz

29 września 2003
Działanie: Zmiana informacji o osobie
Data wytworzenia informacji: 29 września 2003
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Zmiana informacji o osobie
Uwagi: B.TYmolewski-foto
Data wytworzenia informacji: 29 września 2003
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Zmiana informacji o ofercie
Uwagi: zmieniono status na \"sprzedana\"
Data wytworzenia informacji: 29 września 2003
Redaktor: Joanna Bach

25 września 2003
Działanie: Zmiana informacji o spotkaniu
Data wytworzenia informacji: 25 września 2003
Redaktor: Marek Wiliński

Działanie: Dodanie nowego spotkania
Uwagi: informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia
Wytwórca informacji: Marek Wiliński
Data wytworzenia informacji: 25 września 2003
Redaktor: Marek Wiliński

Działanie: Zmiana informacji o spotkaniu
Data wytworzenia informacji: 25 września 2003
Redaktor: Marek Wiliński
1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 >>>

archiwum
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A