Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 24.02.2024

Liczba wejść na stronę: 927744
Nazwa instytucji:

Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki


Liczba jednostek: 2
1-2 
 
Toruńska Agenda Kulturalna
ul. M. Konopnickiej 13 (III piętro), 87-100 Toruń
tel. 662 072 661
e-mail: info@tak.torun.pl
www.tak.torun.pl
zarządzajacy instytucją Kubjaczyk Krystian 
 
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
Władysława Łokietka 5, 87 -100 Toruń
tel. 56 690 49 90 wew. 514; 668-899-730
fax 56 690 49 52
e-mail: centrum@centrumnowoczesnosci.org.pl
www.mlynwiedzy.org.pl
dyrektor Wiśniewska Monika 

1-2 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A