Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Środa, 27.09.2023

Liczba wejść na stronę: 923138
Nazwa instytucji:

Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki


Liczba jednostek: 2
1-2 
 
ZS nr 19
ul. Dziewulskiego 41, 87-100 Toruń
tel. 56 650 80 30
e-mail: zs6.torun@wp.pl
www.sp9torun.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19; Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 19
dyrektor Golon Alicja 
 
Zespół Szkół nr 26
ul. Fałata 88/90, 87-100 Toruń
tel. 56 648 57 84
fax 56 645 70 35
e-mail: zs26@torun.edu.pl
www.szkola26torun.pl

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26; Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 26
dyrektor Maja Niewiadomska 

1-2 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A