Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Środa, 27.09.2023

Liczba wejść na stronę: 923144
Nazwa instytucji:

Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki


Liczba jednostek: 5
1-5 
 
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Przedzamcze 11/15, 87-100 Toruń
tel. 56 622 46 37; 56 622 14 77
fax 56 622 46 37
e-mail: mdk@mdktorun.pl
www.mdktorun.pl
dyrektor Illeczko Magdalena 
 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza
Rynek Staromiejski 7, 87-100 Toruń
tel. 56 622 39 50
fax 56 621 01 55
e-mail: info@domharcerza.torun.pl ; oppdh@domharcerza.toru
www.domharcerza.torun.pl
dyrektor Puzdrowska Renata 
 
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Plac św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń
tel. 56 657 74 90, 56 657 74 51
fax 56 657 74 52
e-mail: sekretariat@cku.torun.pl
www.cku.torun.pl

W skład CKU wchodzi Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
p.o. dyrektora Mariola Zięba 
 
Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. św. Józefa 26A, 87-100 Toruń
tel. 56 654 47 24
fax 56 659 62 28
e-mail: ckp@ckptorun.edu.pl; ckz@ckz.torun.pl
www.ckptorun.edu.pl
dyrektor Borowski Tomasz 
 
Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
ul. Plac św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń
tel. 56 657 74 86
e-mail: metodycy@metodycy.torun.pl
www.cku.torun.pl/todmidn/index.php

W chodzi w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego.
dyrektor Waczyńska Joanna 

1-5 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A