Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Środa, 27.09.2023

Liczba wejść na stronę: 923136
Nazwa instytucji:

Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki


Liczba jednostek: 1
1 
 
Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 224/226, 87-100 Toruń
tel. 56 612 24 10
fax 56 612 24 50
e-mail: sekretariat@zsm.torun.pl
www.zsm.torun.pl

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Toruniu, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Toruniu, Szkoła Muzyczna I stopnia w Toruniu, Szkoła Muzyczna II stopnia w Toruniu
dyrektor Litowska Kinga 

1 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A