Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Środa, 27.09.2023

Liczba wejść na stronę: 923142
Nazwa instytucji:

Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki


Liczba jednostek: 17
1-7 8-14 15-17 
 
I Liceum Ogólnokształcące
ul. Zaułek Prosowy 1, 87-100 Toruń
tel. 56 622 79 33
e-mail: sekretariat@1lo.torun.pl
www.1lo.torun.pl
dyrektor Wrycza-Wilińska Hanna  
 
III Liceum Ogólnokształcące
ul. Raszei 1, 87-100 Toruń
tel. 56 648 88 40
e-mail: sekretariat@3lo.torun.pl
www.3lo.torun.pl
dyrektor Więckowski Andrzej 
 
IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu
ul. Warszawska 1/5, 87-100 Toruń
tel. 56 622 12 28
fax 56 622 24 57
e-mail: sekretariat@loiv.torun.pl
www.loiv.torun.pl
dyrektor Białek Małgorzata 
 
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Toruniu
ul. Sienkiewicza 34, 87-100 Toruń
tel. 56 622 45 18
e-mail: sekretariat@vlo.torun.pl
www.vlo.torun.pl
dyrektor Olszewski Marcin 
 
VI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Toruniu
ul. Wojska Polskiego 47 A, 87-100 Toruń
tel. 56 623 17 09
fax 56 623 86 83
e-mail: sekretariat@vilo.torun.pl
www.zs1.torun.pl
dyrektor Matuszewicz Zbigniew 
 
VII Liceum Ogólnokształcące im. Wandy Szuman w Toruniu
ul. Batorego 39 B, 87-100 Toruń
tel. 56 623 83 23
e-mail: lo7torun@wp.pl
www.viilo.torun.pl
Oddział integracyjny:Nie
dyrektor Ewa Mastalerz 
 
IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Rydygiera 12 A, 87-100 Toruń
tel. 56 648 38 60, 648 36 70
e-mail: ixlotorun@interia.pl
www.ixlo.torun.pl
dyrektor Piotr Drążkowski 

1-7 8-14 15-17 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A