Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 26.05.2024


Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż >

Miejska oferta inwestycyjna

Poznańska 81 (lokal mieszkalny)Adres:
Poznańska 81 m.5

Powierzchnia działki:
597 m²

Charakterystyka nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 5 składa się z: trzech pokoi, kuchni i łazienki. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 52,80 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze nr 12 o pow. 6,30 m2, usytuowane w odrębnej zabudowie w podwórzu. Lokal jest przejściowy, z klatki schodowej wejście bezpośrednio do pokoju, z którego przechodzi się do kuchni i dalej do łazienki (zaadaptowanej z dawnej spiżarni) oraz do kolejnych dwóch pokoi. Okna od strony wschodniej, wychodzące na wewnętrzną drogą dojazdową do zaplecza nieruchomości oraz od strony północnej na ulicę Poznańską. Lokal jest usytuowany na III, ostatniej kondygnacji. Stolarka okienna – okna drewniane, stare, stolarka drzwiowa – płytowa, stara. Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną (brak ciepłej wody użytkowej), ogrzewanie etażowe, 2 piece kaflowe i westfalka (wspólnota mieszkaniowa wyraziła zgodę na zmianę ogrzewania przez przyszłego właściciela na gazowe). W pokojach na podłodze deski, w pozostałych zaś pomieszczeniach wykładzina PVC. Ściany: tynk malowany, a w łazience dodatkowo płytki. Rzeczoznawca ocenił standard i wyposażenie lokalu jako wymagający remontu. Pomieszczenie gospodarcze (powierzchnia przynależna do lokalu) to fragment zabudowy parterowej murowanej w głębi podwórza. Wraz z lokalem zbyty zostanie udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 591/5077 części, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Kamienica przy ul. Poznańskiej 81 wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. Wszelkie działania dotyczące budynku - w tym: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remonty i zmiany w elewacji, dachu, kolorystyka elewacji itp. należy uzgadniać z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Kamienica nie jest wpisana do rejestru zabytków Województwa Kujawko-Pomorskiego. W budynku frontowym wraz z oficyną znajduje się 10 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe z wejściem od frontu. Zbyte są 4 lokale mieszkalne. Budynek (kamienica) to obiekt 3-kodygnacyjny, podpiwniczony, wzniesiony w 1906r. w technologii tradycyjnej, murowanej z cegły, z dachem o konstrukcji drewnianej, kryty papą. Budynek jest nieocieplony i częściowo otynkowany. Do budynku przylega oficyna, która mieści się w podwórzu i posiada odrębne wejście.

Przeznaczenie:
Nieruchomość położona przy ul. Poznańskiej 81 w Toruniu jest usytuowana na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej, pomiędzy ul. Parkową, a ul. Środkową oraz pomiędzy terenami składowymi, a ul. Młyńską w Toruniu, zatwierdzonym Uchwałą nr 449/12 Rady Miasta Torunia z dnia 13 grudnia 2012r. na obszarze jednostki planistycznej oznaczonej symbolem 70.20-MW1, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, przeznaczenie dopuszczalne: usługi wbudowane, drogi wewnętrzne, parkingi, obiekty małej architektury, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

Forma rozdysponowania:
Przetarg nieograniczony. Wraz z lokalem zostanie zbyty udział w nieruchomości wspólnej w 591/5077 części wspólnych budynku i urządzeń które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz we własności gruntu.

Główne drogi:
ul. PoznańskaTermin przetargu:
brak daty

Miejsce:
Urząd Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Grudziądzka 126 b, pokój nr 115

Postąpienie:
nie mniej niż 1% ceny wywoławczej


Kontakt:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Grudziądzka 126 b
Iwona Więckowska
tel. 56 6118401
i.wieckowska@um.torun.plMetryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Kamila Popiela
Data wytworzenia: 15-04-2020
Kto opublikował: Iwona Więckowska
Data publikacji: 21-12-2017 12:40:22
Kto zmodyfikował: Iwona Więckowska
Data ostatniej modyfikacji: 27-09-2022 13:10:40
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A