Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 20.07.2024


Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż >

Miejska oferta inwestycyjna

ul. Przelot 23B-J (6 działek)Adres:
ul. Przelot 23 J(dz. nr 132/31 obr.54)

Powierzchnia działki:
1816 m²

Charakterystyka nieruchomości:
Nieruchomość jest położona na osiedlu Bielawy, na obszarze o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami. Stanowi teren niezabudowany i niezagospodarowany, porośnięty nieuporządkowana roślinnością trawiastą. W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości znajduje się wpis służebności przesyłu ustanowionej dla Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku, jednak służebność ta nie dotyczy i nie jest wykonywana na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Przeznaczenie:
Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Miasta Torunia nr 362/2012 z 19 lipca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Przelot w Toruniu postanowieniami planu nieruchomość jest zlokalizowana w obrębie jednostki planistycznej 58.14-MN/U1, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: zabudowa jednorodzinna z usługami

Infrastruktura techniczna:
Nieruchomość położona jest przy ulicy Przelot, która posiada nawierzchnię utwardzonej. Nieruchomość położona jest zasięgu podstawowych sieci infrastruktury technicznej (sieci: wod-kan, elektroenergetyczna, ciepłownicza i gazowa są zlokalizowane w ulicy Przelot).

Forma rozdysponowania:
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.

Główne drogi:
ul. PrzelotTermin przetargu:
4 października 2022, godz. 10:00:00

Miejsce:
Urząd Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126 b, pokój nr 115 (1 piętro)

Cena wywoławcza:
360.000,00 PLN

Wadium:
36.000,- zł (wadium należy wpacić na konto: Bank Millennium w Toruniu
62 1160 2202 0000 0003 3943 1400)

Termin wpłacania wadium:
28 września 2022

Postąpienie:
nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Historia oferty:
Pierwszy przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym. Do przetargu dopuszczono 3 podmioty, z których żaden nie podjął licytacji. Cena wywoławcza wynosiła 422.000,- zł , brutto (z VAT). Przetarg z d 26 kwietnia 2022r. również zakończył się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza wynosiła 422.000,- zł. Trzeci przetarg z dnia 5 lipca 2022r. także zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie wpłacił wadium ani żadna osoba nie wzięła udziału w przetargu. Cena wywoławcza wynosiła 400.000,- zł

Kontakt:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
tel. 56 61 18 593
k.kierys@um.torun.plUwagi:
W celu uzyskania mapy i regulaminu przetargu drogą elektroniczną prosimy o kontakt z osobą prowadzącą. Przed przystąpieniem do przetarg jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia oraz jego zgodność z przepisami odrębnymi

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Kamila Popiela
Data wytworzenia: 22-03-2021
Kto opublikował: Robert Dąbrowski
Data publikacji: 22-03-2021 11:12:09
Kto zmodyfikował: Katarzyna Kierys
Data ostatniej modyfikacji: 02-08-2022 12:20:44
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A