Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 25.05.2024


Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż >

Miejska oferta inwestycyjna

Olsztyńska/WapiennaAdres:
Wapienna 5-7

Powierzchnia działki:
32731 m²

Charakterystyka nieruchomości:
grunt niezabudowany

Przeznaczenie:
M5-UC/U1 obiekty handlowe o pow. sprzedaży pow. 2.000 m2

Forma rozdysponowania:
sprzedażTermin przetargu:
brak daty, godz. 12:30:00

Miejsce:
ul. Grudziądzka 126 b - sala konferencyjna nr. 115

Cena wywoławcza:
6.160.000 PLN

Wadium:
600.000 (wadium należy wpacić na konto: Bank Millennium w Toruniu
62 1160 2202 0000 0003 3943 1400)

Termin wpłacania wadium:
21 sierpnia 2012

Postąpienie:
nie mniej niz 1% ceny wywoławczej

Regulamin przetargu


Kontakt:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Grudzi?dzka 126 b
Arkadiusz Matusiewicz
tel. 056 6118405
a.matusiewicz@um.torun.plMetryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Data wytworzenia: 26-06-2012
Kto opublikował: Arkadiusz Matusiewicz
Data publikacji: 26-06-2012 11:03:59
Kto zmodyfikował: Iwona Więckowska
Data ostatniej modyfikacji: 26-06-2012 11:10:02
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A