Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Czwartek, 18.04.2024

Liczba wejść na stronę: 25980682
Data (2024-04-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Plan na rok 2020

Ilość dokumentów: 10

Dokument Tytuł Data
Kontrole zewnętrzne 5/2021NIK - Planowanie, realizacja i utrzymanie inwestycji drogowych oraz ścieżek rowerowych na terenie miasta Torunia. 30.03.2022
Kontrole zewnętrzne 4/2021MKiDN - Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - II etap. 29.11.2021
Kontrole zewnętrzne 3/2021Woj. Kuj-Pom - kontrola skarg i wniosków 18.10.2021
Kontrole zewnętrzne 2/2021Kontrola NIK - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 19.07.2021
Kontrole zewnętrzne 1/2021Kontrola inwestycji przy ul. PCK 30 i 32 w Toruniu 24.03.2021
Kontrole zewnętrzne 5/2020Kontrola Sądu Rejonowego w DPS 30.11.2020
Kontrole zewnętrzne 4/2020NIK - sprzedaż przez gminy komunalnych lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym 26.11.2020
Kontrole zewnętrzne 3/2020Kontrola NIK - Zabezpieczenie szkół przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi 26.11.2020
Kontrole zewnętrzne 2/2020Kontrola NIK - Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. 26.11.2020
Kontrole zewnętrzne 1/2020Kontrola Wojewody - MOPR. 14.07.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A