Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 16.06.2024

Liczba wejść na stronę: 26213120
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Oświadczenie RMT 3/2004

w sprawie zaopiniowania wniosku Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. w Warszawie dotyczącego lokalizacji salonu gier na automatach na terenie miasta Torunia.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
20.05.2004
Data wejścia w życie:
20.05.2004
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A