Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 20.07.2024

Liczba wejść na stronę: 26448677
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 294/2022

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Montaż przeponowego naczynia wzbiorczego w pomieszczeniu węzła na terenie MDK przy ul. Przedzamcze 11/15. w Toruniu’’

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
29.09.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :schemat węzła naczynia wzbiorczego
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Sławomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Mariusz Krukar
Data wytworzenia: 29-09-2022
Kto opublikował: Kamil Cierpiałkowski
Data publikacji: 29-09-2022 14:40:58
Kto zmodyfikował: Kamil Cierpiałkowski
Data ostatniej modyfikacji: 29-09-2022 15:08:25
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A