Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Poniedziałek, 24.06.2024

Liczba wejść na stronę: 26232453
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 292/2022

Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na: Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa opisanej w §4 pkt.8. Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do wskazanego regulaminu (w załączeniu). Wykonawcą takiej usługi może być jedynie podmiot, który spełnia wymagania ujęte w rozporządzeniu ministra cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
27.09.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
05.10.2022
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik
- :Odpowiedzi na pytania 1
- :Odpowiedzi na pytania 2
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Mariusz Szefera
Data wytworzenia: 27-09-2022
Kto opublikował: Grzegorz Hrynek
Data publikacji: 27-09-2022 14:47:50
Kto zmodyfikował: Grzegorz Hrynek
Data ostatniej modyfikacji: 30-09-2022 14:36:47
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A