Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Środa, 28.02.2024

Liczba wejść na stronę: 25781349
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 291/2022

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi usunięcia graffiti z budynków i budowli w Zespole Staromiejskim, części strefy buforowej UNESCO oraz Fortu Przyczółek Mostowy w Toruniu.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
27.09.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
05.10.2022
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
- :Załącznik nr 2 - mapka orientacyjna z lokalizacją graffiti na terenie Zespołu Staromiejskiego
- :Załącznik nr 3 - Dokumentacja fotograficzna - zdjęcia graffiti do usunięcia
- :Załącznik nr 3 - Dokumentacja fotograficzna - zdjęcia graffiti do usunięcia
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Emanuel Okoń
Data wytworzenia: 27-09-2022
Kto opublikował: Agata Cyrek
Data publikacji: 27-09-2022 12:35:53
Kto zmodyfikował: Agata Cyrek
Data ostatniej modyfikacji: 27-09-2022 12:39:25
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A