Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Czwartek, 22.02.2024

Liczba wejść na stronę: 25766698
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 278/2022

Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w ramach rozeznania cenowego na zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu psów policyjnych na potrzeby Komendy Miejskiej Policji

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
21.09.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :Opis przedmiotu zamówienia
- :Opis przedmiotu zamówienia
- :Formularz oferty rozeznania cenowego
- :Formularz oferty rozeznania cenowego
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BOU
Kto wytworzył: Przemysław Czechowski
Data wytworzenia: 21-09-2022
Kto opublikował: Marcin Kiczorowski
Data publikacji: 21-09-2022 15:19:58
Kto zmodyfikował: Marcin Kiczorowski
Data ostatniej modyfikacji: 21-09-2022 15:21:45
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A