Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Piątek, 19.04.2024

Liczba wejść na stronę: 25983262
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.6220.2021.1/2022

Informacja PMT o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na działce 271 z obrębu 69 przy ul. Lipnowskiej 63 w Toruniu na halę usługowo – produkcyjną dla wyrobu laminatów poliestrowych (dz. nr 271 – obręb 69)”

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
21.09.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
21.10.2022
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Małgorzata Adamska
Data wytworzenia: 21-09-2022
Kto opublikował: Aleksandra Góra
Data publikacji: 21-09-2022 14:35:00
Kto zmodyfikował: Aleksandra Góra
Data ostatniej modyfikacji: 21-09-2022 14:36:01
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A