Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Czwartek, 22.02.2024

Liczba wejść na stronę: 25766753
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 75/2022

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 września 2022r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (WGN.6840.1.14.2018.IW - ul. Mickiewicza 89 lok. nr 14)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
16.09.2022
Data wejścia w życie:
19.09.2022
Utrata mocy:
11.10.2022
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :zal
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Elżbieta Kowalska
Data wytworzenia: 16-09-2022
Kto opublikował: Iwona Więckowska
Data publikacji: 16-09-2022 12:46:55
Kto zmodyfikował: Iwona Więckowska
Data ostatniej modyfikacji: 16-09-2022 13:23:40
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A