Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Piątek, 19.04.2024

Liczba wejść na stronę: 25983056
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zagospodarowanie przestrzenne 15/2022

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: św. Jana Bosko, Szosa Chełmińska i Ugory w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
16.09.2022
Data wejścia w życie:
05.11.2022
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść ogłoszenia
- :Pobierz projekt planu
- :Pobierz prognozę oddziaływania na środowisko
- :Pobierz rysunek planu
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Anna Stasiak
Data wytworzenia: 14-09-2022
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 14-09-2022 13:21:28
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 23-09-2022 10:53:52
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A