Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 26.05.2024

Liczba wejść na stronę: 26094319
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1..6733.71/2022

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanym postanowieniu w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją Prezydenta Miasta Torunia, z dnia 14 kwietnia 2021 r. znak WAiB.6733.11.7.12.2021 DK KZ, ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Teatru Muzycznego z wykorzystaniem elementów budynku Kinoteatru Grunwald, na terenie położonym przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu (działka nr 149/1 oraz części działek nr 162 i 163 w obrębie 18).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
13.09.2022
Data wejścia w życie:
13.09.2022
Utrata mocy:
27.09.2022
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :obwieszczenie o postanowieniu
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Małgorzata Adamska
Data wytworzenia: 13-09-2022
Kto opublikował: Dawid Kołodzicki
Data publikacji: 13-09-2022 11:47:24
Kto zmodyfikował: Dawid Kołodzicki
Data ostatniej modyfikacji: 13-09-2022 11:48:34
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A