Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 26.05.2024

Liczba wejść na stronę: 26092128
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 334/2022

Informuję, że GVD CT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wileńskiej 2 w Kielcach dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej przy ul. Rzecznej w Toruniu (dz. nr 193/10, 192/5, 212/21, 193/9, 191/5, 191/22 obręb 57)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
12.09.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
12.10.2022
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Zbigniew Sulik
Data wytworzenia: 12-09-2022
Kto opublikował: Małgorzata Rudnicka
Data publikacji: 12-09-2022 13:00:07
Kto zmodyfikował: Małgorzata Rudnicka
Data ostatniej modyfikacji: 12-09-2022 13:01:02
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A