Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 26.05.2024

Liczba wejść na stronę: 26094431
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 332/2022

Informuję, że Pani Maria Wiśniewska dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 23 w Toruniu (dz. nr 214 obręb 49) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
12.09.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
12.11.2022
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Zbigniew Sulik
Data wytworzenia: 12-09-2022
Kto opublikował: Katarzyna Kołodziej
Data publikacji: 12-09-2022 11:30:22
Kto zmodyfikował: Katarzyna Kołodziej
Data ostatniej modyfikacji: 12-09-2022 11:30:43
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A