Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Piątek, 19.04.2024

Liczba wejść na stronę: 25983117
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Informacje o środowisku 14/2022

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) informuję o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Jana Heweliusza i Edmunda Halleya w Toruniu (Uchwała Nr 761/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r.), 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Sobieskiego i ul. Waryńskiego w Toruniu (Uchwała Nr 762/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r.), 3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Wielki Rów i Koniuchy w Toruniu (Uchwała Nr 866/22 Rady Miasta Torunia z dnia 9 czerwca 2022 r..

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
12.08.2022
Data wejścia w życie:
12.08.2022
Utrata mocy:
12.09.2022
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść informacji
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Anna Stasiak
Data wytworzenia: 10-08-2022
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 10-08-2022 09:58:44
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 10-08-2022 10:01:09
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A