Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Piątek, 19.04.2024

Liczba wejść na stronę: 25983007
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 49/2022

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia , że wpłynęła skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na decyzję SKO w Toruniu z dnia 13.06.2022r znak SKO-72-110/22

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
08.08.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść obwieszczenia
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marek Żmuda
Data wytworzenia: 08-08-2022
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 08-08-2022 10:37:06
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 08-08-2022 10:37:47
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A