Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Piątek, 19.04.2024

Liczba wejść na stronę: 25983441
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 44/2022

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.07.2022r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, znak: WIR.II.746.1.24.2022.ML

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
28.07.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
12.08.2022
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść obwieszczenia
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Szczepan Bukłaho
Data wytworzenia: 28-07-2022
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 28-07-2022 08:48:50
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 28-07-2022 08:50:11
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A