Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Piątek, 19.04.2024

Liczba wejść na stronę: 25983031
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 43/2022

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu – Bit City II”, wszczęte na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
22.07.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
06.08.2022
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść obwieszczenia (.pdf)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Anna Deczyńska-Sadowska
Data wytworzenia: 22-07-2022
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 22-07-2022 15:11:42
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 22-07-2022 15:13:03
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A