Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 14.04.2024

Liczba wejść na stronę: 25969842
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 39/2022

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.07.2022r zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości, znak: WIR.II.747.5.2.2022.DK

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
18.07.2022
Data wejścia w życie:
18.07.2022
Utrata mocy:
02.08.2022
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treśćobwieszczenia
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Zygmunt Borkowski
Data wytworzenia: 18-07-2022
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 18-07-2022 11:45:24
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 18-07-2022 11:46:48
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A