Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Piątek, 19.04.2024

Liczba wejść na stronę: 25983416
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 38/2022

Obwieszczenie Wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 13.07.2022 o wydaniu decyzji dot. inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa ulicy Łącznej w Toruniu na odc. od ul. Stawki Południowe do ul. Okólnej oraz ul. Okólnej na odc. od ul. Łącznej do ul. Kniaziewicza"

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
14.07.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treśćobwieszczenia
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Agnieszka Waszak
Data wytworzenia: 14-07-2022
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 14-07-2022 13:03:47
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 14-07-2022 13:04:53
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A