Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 20.07.2024

Liczba wejść na stronę: 26448731
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 19.6730/2022

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczo-mieszkalnego na budynek mieszkalny jednorodzinny na terenie położonym przy ul. Kochanowskiego 1- 1A w Toruniu (dz. nr 139/2 oraz część dz. nr 140 obręb 7)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
11.07.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
25.07.2022
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału - Kochanowskiego 1-1a
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Beata Gutkowska
Data wytworzenia: 11-07-2022
Kto opublikował: Paulina Żuchowska
Data publikacji: 11-07-2022 11:52:27
Kto zmodyfikował: Paulina Żuchowska
Data ostatniej modyfikacji: 11-07-2022 11:54:49
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A